Aanmelden

Jongeren en hun wettelijk vertegenwoordigers kunnen zich aanmelden bij de Wondere Wereld wanneer zij graag willen dat hun zoon/dochter bij ons komt wonen en/of werken.

Werken

Ben jij op zoek naar een leuke werkplek? Kom dan eens kijken bij de Wondere Wereld.

Wij hebben diverse mogelijkheden. Je kunt denken aan ons atelier waar we werken met allerlei materialen, zoals hout, kralen en stof. Waar we kaarten  maken of seizoen producten inpakken en versieren. Maar waar we vooral samen met jou willen ontdekken waar je goed in bent en wat je leuk vindt, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de producten die we verkopen in onze winkel, ‘de Oude Apotheek’. Misschien vind je het wel leuk om in het winkeltje te werken; mensen te helpen, cadeautjes inpakken en/of af te rekenen.
We hebben ook een bak- en taartservice opgezet. We bakken in kleine groepjes om ervoor te zorgen dat de bestellingen op tijd klaar zijn.
Verder werken we hard in de enorme tuin die achter ons huis ligt. We moeten hem samen onderhouden wat betekent dat we moeten snoeien, vegen, harken en maaien. We hebben een moestuin aanleggen en dat vraagt natuurlijk de nodige aandacht; eerst zaaien en planten en dan straks plukken en oogsten. Van de appels maken we appeltaart en van het fruit jam.
En wat dacht je van de B&B? Nadat we gasten hebben gehad, moet deze weer helemaal netjes gemaakt worden en daar kan jij bij helpen.

Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op, dan maken we een afspraak en kijken we samen of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Wat heeft de Wondere Wereld te bieden?

 • Een sfeervolle werkomgeving met een gepassioneerd team die jou kan begeleiden
 • Werken in een atelier, winkeltje, B&B of moestuin
 • Het bakken voor de bakservice
 • Een op maat gemaakt programma
 • Werkdag van 9.00 tot 15.30 (anders in overleg)
 • Vervoer in overleg

Wie ben jij?

 • Een leuke jongen of meid met een (licht)verstandelijke beperking en een PGB indicatie/beschikking
 • Je hebt een ondersteuningsvraag die gericht is op ontdekken en groeien
 • Je hebt geen gedragsproblemen die overlast veroorzaken voor de andere deelnemers waarbij de sociale veiligheid in het gedrang komt.
 • Jouw leeftijd maakt ons niet uit, als je maar van gezelligheid houdt!

Wij bieden ook de mogelijkheid voor VSO leerlingen stage bij ons te lopen. Informeer naar de mogelijkheden.

Wilma van Leeuwen 06-42774267, wilma@de-wondere-wereld.nl
of 
Merel Durand 06-20328423, merel@de-wondere-wereld.nl

U kunt onderstaande tekst hier ook als PDF downloaden.

Procedure wonen

Als er wordt voldaan aan de toelatingscriteria zoals beschreven in het profiel van de jongere en de uitsluitingscriteria zal met de ouders/vertegenwoordigers en de kandidaat jongere een afspraak worden gemaakt voor een intake gesprek. In dit gesprek wordt aanvullende informatie gevraagd en gegeven.
Dit intake gesprek vindt bij voorkeur plaats in de woonomgeving van de jongere.
Bij een positief advies kan de jongere ingeschreven worden voor het wooninitiatief.

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

Wilma van Leeuwen                                                               Merel Durand
06-42774267                                                                            06-20328423
wilma@de-wondere-wereld.nl                                        merel@de-wondere-wereld.nl

Jongeren die voldoen aan onderstaand profiel kunnen in aanmerking komen voor een plek bij De Wondere Wereld:

 • De jongere wil ondersteuning die gericht is op ontdekken en groeien
 • De jongere wil deelnemen in de maatschappij zowel tijdens het werken als bij vrijetijdsbesteding
 • De jongere ontvangt ondersteuning die passend is bij persoonlijke wensen en behoefte. Dit wordt omschreven in een persoonlijk leef- en ondersteuningsplan
 • De jongere heeft een beschikking vanuit de Wet Langdurige Zorg in een Persoons Gebonden Budget met één van de volgende zorgprofielen nodig;
  • VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (VG4)
  • VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (VG5)
 • De Wondere Wereld biedt een sfeervolle woon- en werkomgeving. Van de jongere wordt verwacht dat hij een bijdrage levert aan het gemeenschappelijke wonen. bijv. in de vorm van (huishoudelijke) taken en sociale activiteiten.
 • De leeftijd van de jongere moet passend zijn bij de andere jongeren van het initiatief
 • Langdurig wonen is uitgangspositie
 • In de Wondere Wereld zal een slapende wacht zijn. De jongere moet in staat zijn om zelf een beroep te doen op de slapende wacht als hij ’s nachts hulp nodig heeft.
 • De jongere (en zijn vertegenwoordiger) herkent zich in en handelt naar de visie van het wooninitiatief.
 • Er is een wettelijke vertegenwoordiger in de vorm van curator, mentor/bewindvoerder.
 • De jongere heeft geen lichamelijke beperking waarvoor woonvoorzieningen nodig zijn die binnen de woning niet mogelijk zijn
 • De jongere heeft geen gedragsproblemen die overlast veroorzaken voor de medebewoners waarbij de sociale veiligheid in het gedrang komt.

Bij de Wondere Wereld willen we aan alle jongeren die er wonen de juiste zorg leveren. Dit betekent dat we in ons huis geen jongeren met een meer specifieke vraag in zorg of gedrag kunnen plaatsen. Wij hanteren daarom de volgende transparante uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn de jongeren:

 • Die een meervoudige beperking hebben
 • Die een lichamelijke beperking hebben waarvoor woonvoorzieningen nodig zijn die binnen de woning niet mogelijk zijn.
 • Die ernstige gedragsproblematiek hebben dat zij 1 op 1 begeleiding nodig hebben gedurende een groot gedeelte van de dag
 • Die verslavingsproblematiek hebben zoals alcohol of (soft)drugs.
 • Die verpleegtechnische handelingen nodig hebben zoals beademing of sondevoeding
 • Die ernstige psychiatrische problematiek hebben zoals psychoses of suïcide.
 • Die gedrag laten zien wat een bedreiging kan zijn voor de andere jongeren dan wel de professional, zoals agressief gedrag en ongewenst seksueel gedrag.
 • Die zorg in een gedwongen kader nodig hebben.

Deze punten kunnen ook een rol spelen bij het besluit om de reeds opgestarte zorg en begeleiding te beëindigen.