De Organisatie

Stichting De Wondere Wereld
Het bestuur van de stichting bestaat uit onafhankelijke deskundigen.
De voorzitter is Joost Voerman, de penningmeester Frans Wehkamp en de secretaris Loes Westerhof. Allen zijn onbezoldigde bestuursleden.
De doelstelling van deze stichting is het exploiteren van een kleinschalige woon- en werkplek, gericht op mensen met een verstandelijke beperking en alles wat daarbij hoort.
Wilma van Leeuwen en Merel Durand vormen de directie van deze stichting.
Onder de verantwoording van de directie valt het aanstellen, inplannen en aansturen van gekwalificeerd personeel. Zo ook de kwaliteit van de ondersteuning, het bieden van passende werkplekken en activiteiten, de huishoudelijke verzorging en het zorgen voor voldoende bezetting van het woon-initiatief en het onderhouden van een wachtlijst. De directie en het personeel wordt conform de CAO Gehandicaptenzorg beloond.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Een manier om extra activiteiten of goederen te genereren binnenshuis, is door op zoek te gaan naar donateurs en fondsen die een bijdrage willen leveren aan De Wondere Wereld. Hier zal de Stichting een belangrijke rol in hebben en heeft hiervoor de ANBI-status verkregen. (Algemeen nut beogende Instellingen, fiscaal aantrekkelijk voor donateurs en de stichting)
Het eventuele vermogen van de stichting wordt slechts aangewend om te voorzien in de zorgbehoefte van de jongeren en de huisvesting van diezelfde jongeren. Zie voor verdere uitwerking het projectplan.

Over het afgelopen jaar hebben we een verslag gemaakt, zie hiervoor het  jaarverslag en de jaarrekening onderaan deze pagina.

Verwantenraad De Wondere Wereld
Van alle jongeren kan er maximaal één verwant deelnemen in de raad.
De raad kan advies geven en meedenken. Uit de verwantenraad kunnen er commissies ontstaan, eventueel in overleg aangevuld met professionals die in dienst zijn van Stichting de Wondere Wereld. Te denken valt aan de inrichtingscommissie, de fondsenwervingscommissie, de tuincommissie of andere nog nader te bepalen ideeën.

Stichting Vrienden van De Wondere Wereld
Doel van deze groep is de betrokkenheid vanuit de maatschappij te bevorderen en Stichting de Wondere Wereld financieel te ondersteunen. De betrokkenheid kan op verschillende manieren getoond worden.
Actieve betrokkenheid door een bijdrage in natura te leveren, ook wel vriendschap genoemd. Vrienden kunnen meehelpen bij activiteiten, zoals koken met de jongeren, een uitstapje organiseren of kunnen hun eigen expertise gebruiken om iets voor het initiatief en zijn jongeren te betekenen. Denk aan het aanboren van het eigen netwerk om zaken te kunnen regelen, zoals tuinonderhoud, klussen in huis en ICT-zaken. Vrienden kunnen er ook voor kiezen het initiatief financieel te steunen. Vrienden zijn belangrijk en moet je koesteren.
Voor deze stichting is geen beleidsplan opgesteld, omdat het enige doel is de financiële ondersteuning van Stichting de Wondere Wereld. De bestuursleden van deze stichting zijn Jos van Keeken (voorzitter),Richard van Leeuwen (penningmeester),vacant (secretaris). Ook dit zijn onbezoldigde bestuursleden. Deze stichting heeft geen personeel. Statutair is er bepaald dat er alleen vermogen mag worden uitgekeerd aan Stichting De Wondere Wereld.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel     78117690
RSIN nummer/fiscaal nummer                                      861268994
Adres                                                                                            Zutphenseweg 12
Postcode                                                                                   7251 DK Vorden

Jaarrekeningen & Jaarverslagen