De Organisatie

Stichting De Wondere Wereld
Het bestuur van de stichting bestaat uit onafhankelijke deskundigen.
De doelstelling van deze stichting is het exploiteren van een kleinschalige woon- en werkplek, gericht op mensen met een verstandelijke beperking en alles wat daarbij hoort.
Onder de verantwoording van de initiatiefnemers valt het aanstellen, inplannen en aansturen van gekwalificeerd personeel. Zo ook de kwaliteit van de ondersteuning, het bieden van passende werkplekken en activiteiten, de huishoudelijke verzorging en het zorgen voor voldoende bezetting van het woon-initiatief en het onderhouden van een wachtlijst.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Een manier om extra activiteiten of goederen te genereren binnenshuis, is door op zoek te gaan naar donateurs en fondsen die een bijdrage willen leveren aan De Wondere Wereld. Hier zal de Stichting een belangrijke rol in hebben en zal hiervoor de ANBI-status aanvragen. (Algemeen nut beogende Instellingen, fiscaal aantrekkelijk voor donateurs en de stichting)

Verwantenraad De Wondere Wereld
Van alle jongeren kan er maximaal één verwant deelnemen in de raad.
De raad kan advies geven en meedenken. Uit de verwantenraad kunnen er commissies ontstaan, eventueel in overleg aangevuld met professionals die in dienst zijn van Stichting de Wondere Wereld. Te denken valt aan de inrichtingscommissie, de fondsenwervingscommissie, de tuincommissie of andere nog nader te bepalen ideeën.

Club van Vrienden van De Wondere Wereld
Doel van deze groep is de betrokkenheid vanuit de maatschappij te bevorderen. De betrokkenheid kan op verschillende manieren getoond worden.
Actieve betrokkenheid door een bijdrage in natura te leveren, ook wel vriendschap genoemd. Vrienden kunnen meehelpen bij activiteiten, zoals koken met de jongeren, een uitstapje organiseren of kunnen hun eigen expertise gebruiken om iets voor het initiatief en zijn jongeren te betekenen. Denk aan het aanboren van het eigen netwerk om zaken te kunnen regelen, zoals tuinonderhoud, klussen in huis en ICT-zaken. Vrienden kunnen er ook voor kiezen het initiatief financieel te steunen. Vrienden zijn belangrijk en moet je koesteren.