Missie en Visie

Missie
Met het initiatief de Wondere Wereld willen we een plek bieden waar jongeren met een verstandelijke beperking, in alles wat zij doen, zichzelf mogen zijn. Met als basis geborgenheid en veiligheid. Een plek waar we streven naar het beste voor elke jongere, wat voor ons betekent: ontdekken en groeien op je eigen niveau, met respect voor elkaar en voor je omgeving.

De omgeving is belangrijk in alles wat we doen. We verstaan onder de omgeving; familie en vrienden van de jongeren, het team van professionals, de buurt waar de jongeren wonen, werken en de maatschappij in het algemeen.

Door samen te wonen en te werken kunnen we groeien en hebben we plezier! 

Visie
Het initiatief De Wondere Wereld wil een kleinschalige woon- en werkplek zijn, gericht op jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. We vinden het belangrijk om een ’thuis’ te zijn voor jongeren, waar persoonlijke aandacht vanzelfsprekend is. Aandacht die gegeven wordt door een betrokken omgeving van familie, vrienden, professionals, de buurt waar we wonen en werken en de maatschappij in het algemeen. Elke jongere krijgt ondersteuning- gericht op ontdekken en groeien – van een team gekwalificeerde professionals. Deze ondersteuning wordt geboden binnen het wonen, het werken en de vrije tijdsbesteding, die zowel in- als extern kan plaats vinden. Door de kleinschaligheid van De Wondere Wereld kan er flexibel en innovatief ingespeeld worden op de individuele situatie van elke jongere.
Het team van professionals is goed op de hoogte van wensen en behoeften van elke jongere, wat resulteert in afgestemde ondersteuning. Dit geeft ruimte om te ontdekken en om kwaliteiten en talenten in te zetten. Belangrijk hierbij is een sfeervolle omgeving waarin samenleven centraal staat.