De Kernwaarden

Ontdekken en groeien
Vanuit geborgenheid en veiligheid stimuleren we de jongeren om de wereld om hen heen te ontdekken en er deel van uit te (gaan) maken. Respect voor elkaar en voor de omgeving zijn hierbij belangrijk. Jongeren ontdekken en groeien in het runnen van een gezamenlijk huishouden en in verschillende vormen van werk en vrije tijdsbesteding die aangeboden worden. Dit zijn activiteiten binnenshuis en buitenshuis

Deelname aan de maatschappij
De keuze voor kleinschaligheid zorgt voor een plek midden in de samenleving. De jongeren zijn zelf actief in hun directe woon- en werkomgeving en we verwelkomen mensen uit diezelfde omgeving om onderdeel te zijn van De Wondere Wereld door zich, op verschillende manieren, in te zetten. Hierdoor wordt de betrokkenheid vergroot en ontstaan er belangrijke aanvullingen op het netwerk van de jongeren.

Afgestemde ondersteuning door professionals
De ondersteuning wordt geboden door een klein, vast en gepassioneerd team van professionals. Elke jongere heeft een individueel plan, met hierin de persoonlijke wensen en behoeften, die periodiek besproken wordt met de jongere en zijn ouders. Door een intensieve betrokkenheid van ouders krijgen de jongeren precies de ondersteuning die ze nodig hebben, geboden door de professionals, afgestemd met de jongere en zijn ouders.

Sfeervolle woon- en werkomgeving
De Wondere Wereld zorgt voor een veilige en geborgen omgeving waarin de jongeren kunnen wonen en werken. Samenleven staat hierin centraal, maar ruimte voor het individu is eveneens belangrijk. Ouders kunnen hun bijdrage leveren, op een manier die voor hen passend is en prettig voelt, zonder dat er een verplichting op rust.